Bekaş
Sorularınız için : +90 262 318 00 00 Kocaeli
 • Asya Satınalma Facebook
 • Asya Satınalma Danışmanlık İstanbul Tweeter
 • Asya Satınalma Danışmanlık Ticaret Google
 • Asya Satınalma Danışmanlık Hizmetleri Youtube
Bekaş Bayındırlık Hizmetleri
Bekaş Bayındırlık Hizmetleri

 • Hakkımızda, Asya Satınalma Danışmanlğı

  Hakkımızda

     2013 yılında şirket olarak kurulan Asya Satınalma, uzun yıllara dayanan Güntay Grubu satınalma faaliyetlerinin neticesidir. Gıntay Grubunun yeni iş alanlarında büyümeye devam etmesi ile birlikte Grup Şirketlerine sağlanan satınalma hizmetinin ayrı bir �irket kimli�i alt�nda icra edilmesi zorunlulu�u ortaya ��km��t�r. De�i�ik sekt�rler i�in yap�lmakta olan satınalma faaliyetlerinden do�an sinerjinin grup d���nda da kullan�lmas� �l�ek ekonomisi kurallar� gere�i m��terilerimize sa�layaca��m�z faydanın temelini olu�turmaktad�r.

  Kurumsal

  Vizyon

  T�rkiyenin lider ve tercih edilen firmalar� aras�nda yer almak i�in direk, endirek malzeme, t�ketim, ihtiya� maddeleri lojisti�i, sekt�rlere �zel ihtiya�lar�n ve hizmet sat�nalma faaliyetlerini uygulamaya ge�irerek ilkler aras�nda yer almak hedeflerimiz aras�ndad�r.


  Misyon

  Prensipli �al��mam�z�n m��teriye yans�yan neticesinde, hem sat�nalma bedeli hemde t�ketim maliyetleri a��s�ndan en uygun seviyeyi yakalayarak, kaliteli �r�n ve hizmet m��teri taraf�nda ilave bir maliyet yaratmadan zaman�nda, do�ru yere, do�ru miktarda temin etmek ilk hedefimizdir..

  T�rkiyenin lider ve tercih edilen firmalar� aras�nda yer almak i�in direk, endirek malzeme, t�ketim, ihtiya� maddeleri lojisti�i, sekt�rlere �zel ihtiya�lar�n ve hizmet sat�nalma faaliyetlerini uygulamaya ge�irerek ilkler aras�nda yer almak hedeflerimiz aras�ndad�r.

  devam�


  Faaliyetlerimiz

  �� Elbiseleri, �� G�venli�i K�yafetleri

  CUMHUR�YET
  SANAT CAFE

  detaylar

  Temizlik Malzemeleri, Asya Sat�nalma Temizlik Ekipmanlar�

  FEVZ�YE
  �AY BAH�ES�

  detaylar

  Akaryak�t, Akarkay�t temini Asya Sat�nalma Dan��manl�k Hizmetleri

  MEVLANA
  OTOPARK

  detaylar

  �� G�venli�i, Asya Sat�nalma Dan��manl�k Hizmetleri

  SPEAK�NG
  CAFE

  detaylar

  Ofis Ekipmanlar� ve T�ketim �htiya�lar�, Asya Sat�nalma Dan��manl�k Hizmetleri

  V�TAM�N
  DURAKLARI

  detaylar

 • �nsan Kaynaklar�  Bekaş A.Ş. |  Bizimle kolayca irtibata geçmeniz ve insan kaynakları konusunda taleplerinizi değerlendirmemiz için iletişime geçiniz.. • BEKAŞ BİLİŞİM BAYINDIRLIK İNŞAAT ÖZEL SAĞLIK EĞİTİM GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

  TR Türkiye-Kocaeli,
  Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad.
  Belsa Plaza B Blok. K: 8 D:4 İzmit/KOCAEL�İ
  Telefon: +90 262 318 00 00
  E-mail: iletisim@bekasbayindirlik.com • MİSYON  Faaliyet alanlarımızla şehrimizin yaşam kalitesini yükseltecek kaliteli ve güvenilir hizmet vermek.

  VİZYON  Müşterilerimizin artan gereksinim ve beklentilerini aşarak memnuniyetlerini en üst düzeye taşımak.


 • Hakkımızda
  03.07.2000 TARİHİNDE T.T.K. İLE KURULMUŞTUR.

  2009 YILINDA BELDE BELEDİYELERİNİN KAPATILARAK İLÇE BELEDİYELERİ İLE BİRLEŞMESİ SONUCU İZMİT BELEDİYESİNE GEÇEN BEKAŞ A.Ş. GÜNÜMÜZDE DE FAALİYETLERİNE % 100 İZMİT BELEDİYESİ ŞİRKETİ OLARAK DEVAM ETMEKTEDİR.


 • Organizasyon Şeması


  YÖNETİM KURULU BAŞKANI : İzmit Belediyesi Temsilen Ömer AKIN

  YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ : Yaşar KARDAŞ

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Ertuğrul MALÇOK

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Devrim BAL

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Bekir ÇELİK

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Süleyman ŞEN

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Tuncay AŞKIN

  YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Paşa Ali GÜMÜŞ

  GENEL MÜDÜR : Rakıf YEL


 • Mali Tablolar


  Sayfa Hazırlanmaktadır.. • Faaliyet Raporları


  Sayfa Hazırlanmaktadır..


 • Vitamin Durakları


  Vitamin Durakları Vitamin Durakları Vitamin Durakları Vitamin Durakları Vitamin Durakları


 • Speaking Cafe


  Speaking Cafe Speaking Cafe Speaking Cafe


 • Mevlana Otopark


  Mevlana Otopark Mevlana Otopark Mevlana Otopark Mevlana Otopark Mevlana Otopark


 • Fevziye Çay Bahçesi


  Fevziye �ay Bah�esi Fevziye �ay Bah�esi Fevziye �ay Bah�esi Fevziye �ay Bah�esi Fevziye �ay Bah�esi


 • Cumhuriyet Sanat Cafe


  Cumhuriyet Sanat Cafe Cumhuriyet Sanat Cafe Cumhuriyet Sanat Cafe Cumhuriyet Sanat Cafe Cumhuriyet Sanat Cafe

  Cumhuriyet Sanat Cafe Cumhuriyet Sanat Cafe Cumhuriyet Sanat Cafe